Temporada:   O-Pie   2002 - XII Liga Gallega, 2002/2003

  Proba Descripción Club Data e Hora  
1 Primera prueba, Coirós ARTABROS 28/09/2002 10:30:00  

Detalles

Observacións:   Prueba realizada en modalidad de Scoring.
Scoring:   Sí
Temperatura:   19   Clima:   Despexado
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   60
Nº homes:   38   Nº mulleres:   22
homes (%):   63   mulleres (%):   36
Nº xóvenes:   19   Nº adultos:   17   Nº veteráns:   24
xóvenes (%):   31   adultos (%):   28   veteráns (%):   40

Mapa

C-126-91  
Nome:   Santa María de Ois
Provincia:   A Coruña
Localidade:   Coirós
Coordenadas:  
43.25772000;  -8.15184800  
Ano:   1999
Escala:   1:10.000
Superficie:  
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

2 Segunda prueba, Sigüeiro APA_LICEO 12/10/2002 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   13   Clima:   Nubes
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   66
Nº homes:   39   Nº mulleres:   27
homes (%):   59   mulleres (%):   40
Nº xóvenes:   22   Nº adultos:   22   Nº veteráns:   22
xóvenes (%):   33   adultos (%):   33   veteráns (%):   33

Mapa

C-64-89  
Nome:   Sigüeiro
Provincia:   A Coruña
Localidade:   Sigüeiro
Coordenadas:  
42.99124700;  -8.39779300  
Ano:   1989
Escala:   1:15.000
Superficie:  
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

3 Tercera prueba, Forgoselos G.CARANZA 26/10/2002 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   18   Clima:   Moi chuvioso
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   64
Nº homes:   33   Nº mulleres:   31
homes (%):   51   mulleres (%):   48
Nº xóvenes:   26   Nº adultos:   17   Nº veteráns:   21
xóvenes (%):   40   adultos (%):   26   veteráns (%):   32

Mapa

C-858-90  
Nome:   Forgoselos II
Provincia:   A Coruña
Localidade:   A Capela
Coordenadas:  
43.46761500;  -7.99987200  
Ano:   1990
Escala:   1:15.000
Superficie:  
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

4 Cuarta prueba, Monte Segade FLUVIAL_LUGO 16/11/2002 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   7   Clima:   Moi chuvioso
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   60
Nº homes:   35   Nº mulleres:   25
homes (%):   58   mulleres (%):   41
Nº xóvenes:   23   Nº adultos:   19   Nº veteráns:   18
xóvenes (%):   38   adultos (%):   31   veteráns (%):   30

Mapa

LU-442-01  
Nome:   Monte Segade
Provincia:   Lugo
Localidade:   Lugo
Coordenadas:  
42.99491300;  -7.61724500  
Ano:   2001
Escala:   1:10.000
Superficie:   6.50
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

5 Quinta prueba, Pontevedra U-VIGO 30/11/2002 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   10   Clima:   Chuvioso
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   60
Nº homes:   34   Nº mulleres:   26
homes (%):   56   mulleres (%):   43
Nº xóvenes:   22   Nº adultos:   21   Nº veteráns:   17
xóvenes (%):   36   adultos (%):   35   veteráns (%):   28

Mapa

6 Sexta prueba, Cedeira ARTABROS 18/01/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   13   Clima:   Moi chuvioso
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   64
Nº homes:   34   Nº mulleres:   30
homes (%):   53   mulleres (%):   46
Nº xóvenes:   20   Nº adultos:   23   Nº veteráns:   21
xóvenes (%):   31   adultos (%):   35   veteráns (%):   32

Mapa

C-32-87  
Nome:   Cedeira
Provincia:   A Coruña
Localidade:   Ortigueira
Coordenadas:  
43.67152900;  -7.96571400  
Ano:   1987
Escala:   1:15.000
Superficie:  
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

7 Séptima prueba, Monte Segade FLUVIAL_LUGO 08/02/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   7   Clima:   Nubes
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   88
Nº homes:   49   Nº mulleres:   39
homes (%):   55   mulleres (%):   44
Nº xóvenes:   29   Nº adultos:   31   Nº veteráns:   28
xóvenes (%):   32   adultos (%):   35   veteráns (%):   31

Mapa

LU-442-01  
Nome:   Monte Segade
Provincia:   Lugo
Localidade:   Lugo
Coordenadas:  
42.99491300;  -7.61724500  
Ano:   2001
Escala:   1:10.000
Superficie:   6.50
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

8 Octava prueba, Arteixo APA_LICEO 08/03/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   10   Clima:   Nubes
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   74
Nº homes:   39   Nº mulleres:   35
homes (%):   52   mulleres (%):   47
Nº xóvenes:   23   Nº adultos:   25   Nº veteráns:   26
xóvenes (%):   31   adultos (%):   33   veteráns (%):   35

Mapa

C-228-97  
Nome:   Canzobre
Provincia:   A Coruña
Localidade:   Canzobre - Arteixo
Coordenadas:  
43.27758801;  -8.46313600  
Ano:   1997
Escala:   1:10.000
Superficie:  
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non

9 Novena prueba, Pontevedra AROMON 29/03/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   12   Clima:   Chuvioso
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   55
Nº homes:   32   Nº mulleres:   23
homes (%):   58   mulleres (%):   41
Nº xóvenes:   18   Nº adultos:   15   Nº veteráns:   22
xóvenes (%):   32   adultos (%):   27   veteráns (%):   40

Mapa

10 Décima prueba AGaCO 03/05/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   13   Clima:   Nubes
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   65
Nº homes:   34   Nº mulleres:   31
homes (%):   52   mulleres (%):   47
Nº xóvenes:   21   Nº adultos:   23   Nº veteráns:   21
xóvenes (%):   32   adultos (%):   35   veteráns (%):   32

Mapa

11 Undécima prueba. AGaCO 04/05/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   11   Clima:   Chuvioso
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   65
Nº homes:   34   Nº mulleres:   31
homes (%):   52   mulleres (%):   47
Nº xóvenes:   21   Nº adultos:   23   Nº veteráns:   21
xóvenes (%):   32   adultos (%):   35   veteráns (%):   32

Mapa

12 Duodécima prueba, Doniños G.CARANZA 10/05/2003 10:30:00  

Detalles

Observacións:  
Scoring:   Non
Temperatura:   13   Clima:   Despexado
Mapa novo:   Non

Participantes

Total participantes:   71
Nº homes:   37   Nº mulleres:   34
homes (%):   52   mulleres (%):   47
Nº xóvenes:   22   Nº adultos:   22   Nº veteráns:   27
xóvenes (%):   30   adultos (%):   30   veteráns (%):   38

Mapa

C-492-02  
Nome:   Doniños
Provincia:   A Coruña
Localidade:   Doniños - Ferrol
Coordenadas:  
43.50371000;  -8.31765700  
Ano:   2002
Escala:   1:10.000
Superficie:  
Especialidade:   O-Pie
Humanizado:   Non


Participantes

Nº contabilizadas:   12   Total participantes:   792 Media x proba:   66
Nº homes:   438   Nº mulleres:   354
homes (%):   55   mulleres (%):   45
Nº xóvenes:   266   Nº adultos:   258   Nº veteráns:   268
xóvenes (%):   33   adultos (%):   32   veteráns (%):   35